Eenvoud loont voor persoonlijke pensioenpot

Het zal er een keer van komen: een nieuw pensioenstelsel. En de kans is groot dat het individueler wordt: deelnemers met een eigen pensioenpot. ABP experimenteert, binnen de huidige regeling, al met de communicatie over zo’n persoonlijke pensioenpot, met een actieve rol voor de deelnemers.

Het is een leerzame gezamenlijke reis, vertelt Nicole Beuken, directeur van het bestuursbureau van ABP. De persoonlijke pensioenpot komt vanaf 2018 gefaseerd beschikbaar voor alle deelnemers van ABP.

Nicole Beuken

‘Wat we zien bij onze deelnemers en in het algemeen bij de burgers, is dat ze zich zorgen maken over hun toekomstige pensioen. Is er straks nog iets voor mij? En wat gebeurt er met het geld dat ik braaf elke maand stort, wat doen ze daarmee? Ze hebben het gevoel dat er later niets meer in de pot zit, dat het een soort omslagstelsel is. Of ze hebben het idee dat ze veel meer aan premie hebben betaald dan ze aan pensioen ontvangen.

We proberen in onze communicatie al jaren het verhaal achter het verhaal te vertellen, maar dat is lastig, mensen pakken het moeilijk op. Dat heeft ook te maken met de termen die mensen tegenkomen. De franchise, de pensioengrondslag, de pensioenjaren, zulke termen stoten af. Het is voor velen ook ver weg, het boeit ze niet en ze zien het wel als het zo ver is.’

Wat willen jullie bereiken?

‘We willen mensen een realistisch beeld geven van hun pensioenopbouw en hun pensioenbewustzijn verhogen. De persoonlijke pensioenpot moet ervoor zorgen dat ze elk jaar even kijken of ze nog iets moeten aanpassen, en dat ze daar ook echt mee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld ook door een partner aan te melden of goed over het pensioen na te denken bij een verandering van baan. Afgelopen jaar heb ik het met mijn schoonzoon over zijn pensioensituatie gehad. Hij is 22, dus voor hem is het heel ver weg. Maar hij snapt nu wel dat het belangrijk is om het bij zijn pensioenfonds te melden als hij met mijn dochter gaat samenwonen. Als je bereikt dat mensen eens per jaar stilstaan bij hun pensioen, dan doen ze het ook op de momenten in hun leven dat dat belangrijk is.

 

Hoe hebben jullie het aangepakt?

‘Samen met wetenschappers, samen met deelnemers. Eerst in kleine groepen, gevolgd door een test in een grotere representatieve groep. We hebben er steeds door de ogen van, en samen met onze medewerkers naar gekeken. We hebben het vooral heel simpel en eenvoudig gehouden, en vooral ook visueel. Eén sterk beeld zegt meer dan een hele lap tekst. Daarom laten we ook geen gedetailleerde tabellen zien, met heel veel cijfers. Het gaat dus niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier van presenteren.

Met onze persoonlijke pensioenpot laten we zien hoe ver je bent. Je ziet je leeftijd, wat je tot nu toe hebt opgebouwd – jouw premie, de werkgeversbijdrage en het rendement - en welk pensioenvermogen je kunt bereiken. In een gemiddelde, modale situatie betaal je bij ABP als deelnemer door de jaren heen zo’n 80.000 euro aan premie. De werkgever voegt daar het dubbele aan toe, dus 160.000 euro. En daar komt dankzij de beleggingen nog eens 110.000 euro bij. Zo ontstaat een pensioenpot van 350.000 euro. Dat is dus heel veel meer dan je als premie hebt ingelegd.’

 

Hoe waren de reacties in de testfase?

‘Daar bleek dat 94 procent de stand van de persoonlijke pensioenpot jaarlijks wil ontvangen. Bovendien zegt 80 procent naar aanleiding van de ontvangen informatie te willen inloggen in de persoonlijke online pensioenomgeving, MijnABP. En ruim 50 procent doet dat ook echt. Want op MijnABP kun je zien hoeveel pensioen je pensioenpot naar verwachting oplevert. Daar kun je ook aan een paar knoppen draaien om te kijken wat er dan met je pensioen gebeurt. Bijvoorbeeld als je eerder met pensioen wilt gaan. Of als je de eerste jaren behoefte hebt aan een wat lager of juist een wat hoger pensioen wilt. Ook kun je daar zien hoe je er voorstaat, bijvoorbeeld als je niet alle jaren pensioen hebt opgebouwd. En je kunt aan de andere kant beginnen door te berekenen wat je na je pensionering denkt nodig te hebben. Zulke berekeningen worden vooral gemaakt door deelnemers die de pensioenleeftijd naderen.’

Artikelen

Een selectie van bijzondere artikelen uit ons magazine Blauw en bijdragen van medewerkers van Blue Sky Group aan andere magazines. 

Lees meer

Blauw september 2017

Kijk voor het gehele artikel in de Blauw van september 2017.

Blauw september 2017