Zorgen dat de klant verantwoordelijkheid kan nemen

22 december 2017

Jack Jonk

Directeur vermogensbeheer

Je ziet dat de toezichthouder steeds meer verwacht van pensioenfondsbestuurders. Ze worden niet alleen geacht in control te zijn als het om de resultaten gaat, maar ook als het gaat om de weg er  naartoe. Ze moeten er dus bovenop zitten. Een pensioenfonds wil – terecht – precies van ons weten op  welke manier we welke waarborgen hebben ingebouwd en dat er deugdelijke processen zijn ingericht. Je merkt dat de klant bij alles wat raakt aan risico en rendement aan de knoppen wil zitten. Klanten willen ook inhoudelijk betrokken zijn bij beleggingskeuzes. Strategisch, maar ook bij de uitvoering en het risicobeheer. Naast vertrouwd uitvoerder zijn we daardoor steeds meer partner en adviseur voor pensioenfondsbesturen en dat is een heel gezonde ontwikkeling.

Intrinsieke behoefte

Pensioenfondsbesturen voelen, net als wij, een intrinsieke behoefte om hun verantwoordelijkheid te nemen. Het is ook niet voor niets dat de KLM-fondsen niet alleen klant zijn, maar ook aandeelhouder in hun eigen uitvoeringsorganisatie. Ze zitten er van nature dicht op. Het zegt trouwens ook iets over de wens om voor continuïteit en stabiliteit te zorgen. Wij zijn er op onze beurt op ingericht om onze verantwoordelijkheid te nemen en daar onze bijdrage aan te leveren.

Eigen expertise

In de praktijk betekent het nemen van verantwoordelijkheid en het in control zijn onder meer dat pensioenfondsen eigen expertise opbouwen. Een aanzienlijk deel van onze klanten heeft zelf een commissie beleggingszaken opgericht. In zo’n commissie bereiden bestuursleden en mensen van Blue Sky Group, soms in combinatie met experts van buiten, sámen de bestuursbesluiten over het vermogensbeheer voor. Wij helpen ze bij het organiseren en voorbereiden van deze commissievergaderingen. Ook zijn er onder meer ALM-commissies en risicocommissies. Allemaal bedoeld om de directe betrokkenheid van de klanten te maximaliseren.

Hechte band

De relatie met de pensioenfondsbesturen waar we voor mogen werken is heel hecht en hun betrokkenheid bij onze dienstverlening is groot. Onze klanten staan voor belangrijke uitdagingen. Dan moet je als partner voortdurend voor ze klaar staan. Zo werken wij ook graag, die benadering zit in ons DNA. De toegenomen betrokkenheid bij bijvoorbeeld de samenstelling van de portefeuilles is daarom een heel natuurlijk proces. We zijn daar ook volledig op ingericht.

Wat is goed voor het fonds?

Maar daarmee is het nog niet klaar. We willen nog meer vanuit de klant denken, leveren waar de klant echt behoefte aan heeft. We werken permanent aan het verder versterken van de ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van klantregie door de hele keten heen. Het betekent bijvoorbeeld dat we ons professioneel perfectionisme soms wat zullen doseren en niet altijd moeten toegeven aan de neiging om dikke rapporten aan te leveren. Portefeuilles moeten ook overzichtelijk en begrijpelijk zijn. 

Versnippering en overdreven complexe beleggingsoplossingen willen we voorkomen. En we blijven steeds één vraag centraal stellen: wat is goed voor het pensioenfonds, en dus voor de deelnemers?

Plaats uw reactie