Wie zijn we

 

 

Blue Sky Group is een onafhankelijke pensioenuitvoerder, voortgekomen uit de pensioenfondsen van KLM. We zijn de deskundige en betrokken partner voor pensioenfondsen en bedrijven die goed werkgeverschap hoog in het vaandel dragen, en die vinden dat een goede pensioenvoorziening daarmee onlosmakelijk verbonden is.

Oog op de lange termijn

We ondersteunen en adviseren pensioenfondsbesturen op het gebied van vermogensbeheer, pensioenadministratie, bestuursondersteuning en deelnemerscommunicatie. We koppelen hoge kwaliteit aan praktisch advies. Het draait om het resultaat en de houdbaarheid op de lange termijn, we laten ons niet leiden door de waan van de dag.

Persoonlijk en compact

Met circa 160 werknemers is Blue Sky Group een middelgrote pensioenuitvoerder. Onze omvang is ruim voldoende voor continuïteit en voor het vakmanschap dat we willen leveren.  Tegelijkertijd is onze organisatie compact, overzichtelijk en toegankelijk. We staan voor persoonlijke dienstverlening. We kennen de pensioenfondsbestuurders, we leveren wat ze nodig hebben om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. We zijn er voor onze opdrachtgevers, en voor de deelnemers in hun pensioenregelingen. Het gaat om hun inkomen, dat realiseren we ons elke dag.

Feiten en cijfers

160

medewerkers

98.526

deelnemers in administratie

€ 20,5 mld

beheerd vermogen

1999

opgericht

Onze aanpak

In control

We maken heldere afspraken en we laten zien wat we doen. Zo leveren we onze bijdrage aan de verantwoordelijkheid van pensioenfondsbesturen, die op hun beurt de zekerheid willen hebben dat ze altijd in control zijn. Het management van Blue Sky Group verstrekt haar opdrachtgevers jaarlijks, als formele verklaring over onze uitvoering, het In Control Statement. Hierin leggen we verantwoording af over onze interne processen én bieden we kwaliteitsgarantie over de uitkomsten.

In control statement

Volledig transparant

What you see is what you get. Zichtbaar maken wat we doen is niet alleen belangrijk voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers. Door heldere interne en externe communicatie is iedereen op de hoogte van wat er speelt. Over de manier waarop we dat doen, inclusief het gewenste maatwerk en de manier van rapporteren, maken we aan het begin van elke samenwerking heldere afspraken. Zo gaan we goed voorbereid voor u aan de slag.

Wat doen we

Dichtbij huis

We zijn er trots op dat onze klanten zich hier thuis voelen. Iedere klant heeft een eigen serviceteam met deskundige en betrokken specialisten. We zijn zo ingericht dat de verschillende disciplines elkaar makkelijk opzoeken en onderling snel schakelen. Zo kunnen we gedegen adviseren en vragen snel en goed beantwoorden. We kiezen voor een persoonlijke aanpak met vaste, goed bereikbare contactpersonen.

Bestuursondersteuning

Hoge kwaliteit

Blue Sky Group legt de lat hoog: alleen een 100% juiste uitvoering is voldoende. We bieden onze klanten graag net dat beetje meer dan ze verwachten. Deze hoge kwaliteit borgen we door te investeren in kennis van onze medewerkers en de functionaliteit van ondersteunende systemen. We zijn én voelen ons nadrukkelijk partner van onze opdrachtgevers. Voor ons betekent dit dat we als uitvoerder samen met u willen werken aan een prima resultaat, en wat ons betreft is dat beter dan de formele afspraken die we maken. Door het jaar heen doen we u op eigen initiatief voorstellen, zodat het pensioenfonds optimaal aangesloten blijft bij ontwikkelingen in de pensioensector.

Onze klanten

Organisatiestructuur

Onze compacte en informele organisatie vormt het fundament voor onze dienstverlening, met korte lijnen tussen onze vakmensen die zich identificeren met de belangen van de pensioenfondsen en de deelnemers waar zij voor werken. Hierdoor is de organisatie effectief en flexibel. Wij zijn groot genoeg om continuïteit en schaalvoordelen te bieden en klein genoeg om de dienstverlening persoonlijk te houden

Bijdragen aan een goed functionerend pensioenstelsel

De beste dienstverlening vraagt om de beste experts, maar ook om de holistische blik. Wij benaderen elk  pensioenfonds in z’n totaliteit. Zodat ons advies aansluit op uw praktijk, en onze uitvoering op uw strategische uitgangspunten.